Спорт развлечения хоби Красота и Здраве Авто-Мото За детето Туризъм-Хотели За бизнеса Обзавеждане за дома
Техника Курсове-Уроци Подаръци Оказион Козметика Бижута Часовници

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА НА WWW.GEPI.BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМАТА НА WWW.GEPI.BG ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ И ФЕЙСБУК  СТРАНИЦИ.

 
І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
1.    Уеб сайтът www.Gepi.bg е разработен и се поддържа от  „МКМ МЕДИА” ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 201880819. Данни за кореспонденция и контакт с „МКМ МЕДИА” ЕООД – тел. 089 22 33 888, e-mail: info@gepi.bg.
2.     Настоящите Общи Условия имат силата на договор, който урежда взаимоотношенията между „МКМ МЕДИА” ЕООД от една страна и бъдещите Афилиейт партньори на www.Gepi.bg , от друга страна, във връзка с участието им в Афилиейт програмата на www.Gepi.bg  и поражданите от това права и задължения между двете страни.
3.     При регистрация на Афилиейт партньор в Афилиейт програмата на www.Gepi.bg собствениците на интернет сайтове и фейсбук страници попълват регистрационна форма. Съгласно чл.2 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), тя представлява електронно изявление на потребителя. Регистрационната форма съдържа информация за данните на  Афилиейт партньора и се записва на сървъра на www.Gepi.bg, като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия. Съгласно чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
3.1   Необходимо е всеки собственик на интернет сайт или фейсбук страница да прочете и да декларира, че е разбрал всички условия преди да се включи към Афилиейт програмата на www.Gepi.bg. Ако потребителя не е съгласен да бъде обвързан с тези условия, той няма да получи достъп за участие в Афилиейт програмата.
 
ІІ. ПРЕДМЕТ
 
1.1 Афилиейт програмата на Gepi.bg предоставя възможност на собствениците на интернет сайтове и фейсбук страници, наречени за краткост в настоящите общи условия Афилиейт партньори  да генерират парични приходи, чрез предоставянето на рекламни площи, в собствените си сайтове, за разполагане на рекламни банери на Gepi.bg.
 
1.2 Настоящите общи условия уреждат афилиейт партньорството Ви с Gepi.bg, като Ви позволяват достъп до ограничена информация, касаеща генерираните продажби на промоционални оферти в следствие на изходящ трафик от банерите на Gepi.bg, които ще бъдат разположени на Вашия сайт. 
 
1.3 „МКМ МЕДИА” ЕООД си запазва правото по свое усмотрение, да променя или изменя всички клаузите на общите  условия по всяко време, което влиза в сила веднага след , публикуването в www.Gepi.bg. 
 
 
2. Общи условия
2. Всеки, който желае да се регистрира в Партньорската  програма на www.Gepi.bg, се съгласява доброволно да интегрира в програмния код на своя сайт или фейсбук страница, код, предоставен му от www.Gepi.bg, чрез който да визуализира промоционалните оферти под формата на рекламен банер.
 
2.3 www.Gepi.bg изплаща парични премии на участниците в партньорската си програма на база трафик осъществен вследствие на клик върху рекламен банер на  www.Gepi.bg разположен в страницата на партньора, който е довел до продажба.
 
2.5 Права, задължения и отговорности:
 
а. www.Gepi.bg поддържа стандартни формати рекламни банери, които са разположени в контролния панел на всеки Афилиейт партньор.
 
б. Афилиейт партньорите рекламират дейността и името на www.Gepi.bg единствено, чрез предоставените им рекламни банери, без  да рабзработват собствен бранд използвайки името на www.Gepi.bg
 
в. През времето, в което участва в партньорската програма на www.Gepi.bg, Афилиейт партньорите нямат право предоставят рекламни площи и да работят с друг търговец извършващ конкурентна дейност на  „МКМ МЕДИЯ” ЕООД, нито самите те от свое име да извършват такава дейност.
 
г. В случай, че нарушат задълженията си, афилиейт партньорите дължат неустойка за пропуснати ползи в размер на изплатеното им до момента възнаграждение, като   „МКМ МЕДИЯ” ЕООД  има право да си приспадне обезщетението от натрупаната за изплащане сума към съответния партньор.
 
2.6 Проследяването на продажбите  реализирани от съответния афилиейт партньор, става чрез т.нар. „бисквитки” (cookies), които са компонент на всеки интернет браузър. Когато потребител влезе в www.Gepi.bg чрез рекламен банер разположен на страницата на даден партньор и закупи ваучер за текуща оферта, базирана в интернет браузъра на този потребител ще се появи „бисквитка”. Тази „бисквитка” има давностен срок 30 дни. Т.е. от момента на първото посещение на този потребител, ако в срок от 30 дни той закупи оферта от  www.Gepi.bg, тази покупка ще носи приходи на съответния Афилиейт партньор, дори и потребителят да влиза директно от браузъра си в www.Gepi.bg. (а не всеки път през банера разположен на страницата на партньора). При всяко следващо посещение на потребителя, срокът на бисквитката се удължава с още 30 дни.
 
2.8 Всеки регистриран афилиейт афилиейт партньор ще може да следи в реално време натрупаните от него печалби, през своя контролен панел и след натрупването на минимална сума от 50 / петдесет / лева може да поиска нейното изплащане.